Benim Adım İstanbul

Dört kutsal element ve Yaradılış prensibi…

İnsanoğlu, doğayı ve var olanın köklerini araştırmaya başladığından beri etrafında gördüklerinin ilk maddesini, ilk yaratıcısını, ilk nedenini arayıp durmuştur. Bu arayışlar onu felsefeye, bilime, kısacası düşünmeye götürmüştür.

Gözümüzle görebildiğimiz her şey Toprak, Hava, Su ve Ateşten yaratılmıştır;
Din ve mitolojinin dışına çıkarak varoluşun nedenlerinin araştırılması ilk defa Antik Yunan döneminde başlamıştır. Thales bu ana maddeye “su”, Anaksimandros “apeiron / sonsuz”, Anaksimenes “arkhe / hava” derken, Empedokles evrenin yapı taşları olan su, ateş ve havaya, toprak öğesini de ekleyerek, hepsini bir arada kullanan ilk düşünür olmuştur. Bu dört ana maddeyi birbirine karıştıran ve bunların karışımını çözen itici güç ise sevgi ve nefrettir…

Bu çalışma insanoğlunun çağlar boyunca sorguladığı evrenin özüne dair müzikal bir cevaptır…

Albümü Spotify’da DinleyinAlbümü iTunes’da Dinleyin

Comments are closed.